header_top

Arkiv 2015 - Tidligere Nyheder - Vest ABCD

Udskriv
 
 
Regionsfinalerne i Vest ABCD afvikles i
Odense Golfklub den 13. september 2015
 
Der er kæmpet bravt i de 4 rækker for at kvalificere sig til regionsfinalerne, og de kvalificerede hold er:
 
A-rækken:   Lillebælt mod Viborg
B:rækken:   Vejle mod Vejen
C-rækken:   Århus mod Nordvestjysk
D-rækken:   Midfyn mod Aarhus Aadal
 
Turneringsledelsen ser frem til en god dag i Odense Golfklub.
 
Pbv
Jill Hanghøj
Formand
10. september 2015 ​

Under menupunkt Galleri findes:

Stemningsbilleder fra 1/4 finale i B-rækken, der blev afviklet i Birkemose, den 24. august, og hvor Ribe og Vejen mødte hinanden med Vejen som vinder.

stemningsbilleder fra 1/8 finale i D-rækken, der blev afviklet i Vejle, den 17. august, og hvor Gyttegaard og Aarhus Aadal mødte hinanden med Aarhus Aadal som vinder.
 


Slutspilsrunderne
 
På hjemmesiden kan holdkaptajner og spillere allerede nu danne sig et overblik over slutspilsrunderne. Starttidspunktet for samtlige kampe frem til semifinalerne er sat til kl.16.30 (evt. andre angivne tidspunkter er aftalt med værtsklubben). På grund af tidspunktet for solnedgangen i perioden, hvor semifinalerne afvikles, er disse kampe sat til søndage kl.15.00.
 
Hvis der er accept fra begge hold, kan holdkaptajnerne aftale en ændring i dato/spilletidspunkt, og ændringer skal meddeles webmasteren, således at hjemmesiden altid er ajourført. Spilletidspunktet skal ligge i perioden fra lørdag før spilledagen til torsdag efter spilledagen.
 
Vigtig meddelelse om spilleberettigelse
Alle holdkaptajner skal gøre sig bekendt med turneringsbetingelserne, hvoraf fremgår, at spillere, der har deltaget i sin klubs sidste programsatte kamp i indledende runde med korrekt EGA handicap, har lov til at spille i slutspillet, også selv om handicappet nu er uden for handicapgrænsen. Spillere, der har spillet med på holdet i løbet af slutspilsrunden, og går ned i handicap under denne runde, har lov til fortsat at spille med på holdet. Disse spillere skal medbringe deres handicaphistorik, som skal forevises modpartens holdkaptajn, inden kampkortet udfærdiges
 
Værtsklubberne
Allerede i januar måned blev samtlige værtsklubber og deres klubkoordinatorer kontaktet m.h.t. banereservationer, samt at stille med en repræsentant, der kan være behjælpelig overfor de besøgende klubber.
 
’’Hjemmeklubben’’, som er den førstnævnte klub i slutspilsplanen, bedes hurtigst muligt rette henvendelse til værtsklubben for at sikre sig, at alt det praktiske omkring banereservation og evt. fortæring er i orden.
Der er ikke gratis prøvespil under turneringens gennemførelse, og turneringen tilbyder ikke gratis træningsbolde.

Resultatindtastning
Det er kun ”hjemmeklubben”, der kan indtaste kampresultatet, og deadline er senest 24 timer efter at kampen er afviklet.
 
Deltagerne i slutspilsrunderne ønskes en fortsat god turnering, og vi glæder os til at se finaledeltagerne til Regionsfinalen i Odense søndag den 13. september 2015. Alle ønskes en god sommer.
 
På bestyrelsens vegne
Jill Hanghøj
Formand
21. juni 2016
 

Et stort tillykke til puljevinderne

Den sidste kamp i de indledende runder spilles mandag den 22/6.2015, og de mange holddeltagere har haft mange gode golfoplevelser, og også fået nye golfbekendtskaber.
 
Det er glædeligt, at der i de indledende runder ikke har været nødvendigt at behandle protester, samt at både klubkoordinatorer og holdkaptajner har været meget opmærksomme på reglen om benyttelse af ulovlige spillere. I denne forbindelse har der været behandlet en række afklarende forespørgsler, for at være på den sikre side.
 
Vi har modtaget mange positive tilkendegivelser om turneringens afvikling, og spillerne glæder sig allerede til sæson 2016. 

 
pbv
Jill Hanghøj
Formand


Hole in one 1. juni 2015 C4
 
Mandag den 1. juni 2015 slog Freddy Hansen det ultimative slag på hul 13 i en match mellem Ribe og Sønderborg i række C4, så dette hul vandt Freddy klart!
 
Freddy, som er 72 år og har spillet golf i 3 år, fik overrakt en flaske whisky for sin Hole in one af klubbens golfmanager Jamie Ekins.
 
Freddy blev også ønsket tillykke i klubhuset af dem, som også havde spillet Regionsgolf i Ribe Golf Klub, og han gav glædeligt en øl til dem alle for at fejre sin første Hole in one.

Erling Andersen

Klubkoordinator
Ribe Golf Klub

En spændende afgørelse i C8 puljen

Vejle C-holdet spillede mandag aften ude mod Horsens i sidste puljekamp. Kravet var en sejr, for en samlet puljesejr. Horsens havde blandet kortene lidt anderledes i forhold til første møde, som  vi vandt.

Da Captain kom ind i klubhuset med en sejr i mixed foursome sammen med Lisbeth Preuss, sad damesingle Jette Falsig desværre med et nederlag til en bedre spillende modstander. Carsten Kjærgaard sad også i klubhuset med en sejr som 2. herresingle, så vi var oppe med 5-2. Så kom Hans Jøregen B. Nielsen desværre ind med et nederlag i 1. herresingle. Så var stillingen 5-4 og vi havde nu kun Kristian Pedersen i 3. herresingle at sætte vores lid til, at kunne levere det manglende point. Da vi krydsede hinanden ude ved hul 15/13 var han nede med 2 og Horsensfolkene sad med stor tro på sejren, da deres spiller endnu ikke havde tabt en match. Heldigvis leverede Kristian en deler og dermed en samlet sejr på 6-5 og den samlede puljesejr i kraft at sejre i begge matcher over Horsens.

Den 10, august tager vi hul på slutspillet og møder Varde i 16/del finalen, som spilles i Jelling.

Arne Josefsen

Holdkaptajn Vejle
En sjov historie fra C-rækken

Lubker var hjemmeholdet i kampen mellem Lübker og Ebeltoft i pulje C15. Foursome var i gang og Ebeltoft var foran. Da Hanne skulle pute, ville Johannes passe flaget. Da han så ville løfte flaget kom hele koppen med op. Frank Søe fra Lubker sagde, at det var nogle tricks de havde i Lübker, især når de var bagud! Det skete faktisk på to huller.
En god tur med megen hygge, og Ebeltoft vandt.
Indsendt af Hanne Andersen fra Ebeltoft.Pbv
Jill Hanghøj
Formand
11. maj 2015

Sæson start 2015
 
Kære klubkoordinatorer, holdkaptajner og regionsgolfere!
 
Golfsæsonen er skudt i gang, og så nærmer tiden sig for starten af sæson 2015. I år medvirker 103 klubber, og bestyrelsen ser frem til en spændende turnering med mange gode golfoplevelser og et godt socialt samvær.
 
Kampprogrammet er nu officielt, og eventuelle yderligere ændringer i spilleplanen kan kun forekomme, såfremt begge involverede hold kan blive enige i en eventuel flytning. Disse ændringer i spilletidspunkt, skal meddeles webmaster, (jill@hanghoej.net), der tilretter hjemmesiden. Hjemmesiden skal til enhver tid være ajourført, og alle kampe i de indledende runder skal være spillet inden den 1. juli.
 
Alle opfordres til at sætte sig ind i turneringsbetingelserne, men her nævnes nogle af de betingelser, man skal være særlig opmærksomme på:
 
  • Der er indført ens EGA handicap grænser for dame- og herrer, og det er altid en god idé at medbringe egne handicaphistorik til kampene.
A-række    min.  4,5
B-række    min. 11,5
C-række    min. 18,5
D-række    min. 26,5
 
  • Alle spillere skal have et EGA-handicap for at kunne deltage i turneringen. Fleksmedlemmer kan ikke deltage.

Benyttes en ulovlig spiller, taber holdet – udover den konkrete match – alle matcher med maximale cifre. 
 
  • Divisionsspillere kan uden begrænsninger deltage i de indledende runder og i slutspil.
 
  • I denne turnering må en spiller opnå informationer om afstande ved at benytte udstyr, som måler afstande. Læs mere om smartphones, afstandsmåling og lokale regler via linket i turneringsbetingelserne.
 
I lighed med de sidste par år følger Golfbladet regionsgolfen, og modtager gerne historier og fotos fra deltagerne og klubberne. Skriv en mail til morten@mag-media.dk.
 
Vi ønsker alle en god sæson og sender de bedste hilsener
 
Pbv
Jill Hanghøj
Formand
14. april 2015

Informations- og regelaften i Vejle

En mørk vinter aften summede det af liv i klubhuset i Vejle Golf Club, da Regionsgol Vest ABCD var vært ved en informations- og regelaften den 25. februar.
 
45 holdkaptajner, klubkoordinatorer og holdspillere i begge turneringer i Regionsgolf Vest var mødt frem, og ud over medlemmer fra Vejle Golf Club, var der også repræsentanter fra Fredericia, Give, Hedensted, Jelling og Lillebælt.
 
Formanden for Regionsgolf Vest ABCD, Jill Hanghøj, bød velkommen og præsenterede DGU dommer Karsten Troelsen desuden deltog også formanden for Vejle Golf Club's Sportsudvalg Michael Bertelsen og formanden for Regionsgolf Vest S/V Knud Højgaard.
 
Efter en orientering om Regionsgolf gennemgik Karsten Troelsen hulspilsreglerne og turneringsbetingelserne. Det var et meget vellykket arrangement med god spørgelyst og ivrig diskussion om regler og turneringsbetingelserne. Aftens program rigtig meget omkring, og tilhørerne sugede til sig, og der var flere ting, som gav anledning til diskussioner og overraskelser, og alt blev præsenteret i en seriøs me underholdende atmosfære.
 
Alt i alt en rigtig god aften som  deltagerne følte, der havde været behov for .

Pbv
Jill Hanghøj
Formand
Regionsgolf Vest ABCD

Sponsorsituationen og Hjemmesiden

Efter 3 år som hovedsponsor, valgte GolfExperten at sige stop ved kontraktens udløb den 31. december 2014; men det er med glæde, vi kan meddele, at vi har indgået en aftale, om et fremtidigt samarbejde mellem Regionsgolf Danmark og GolfExperten, idet GolfExperten har indvilliget i, at være med til en delsponsering af præmier til regions- og landsfinalerne.

Der er kommet et nyt design af Regionsgolf Danmarks frontpage, så der er mere aktivitet, og siden er mere attraktiv for kommende sponsorer og annoncører.

Bestyrelsen vil fortsat stræbe efter at få flere sponsorer. Kontakt gerne vores repræsentant i sponsorudvalget Steen Ogstrup på tlf.: 2020 6979.

Pbv
Jill Hanghøj
Formand
Regionsgolf Vest ABCD
9. februar 2015

Slutspilsplanen 2015
 
Slutspilsplanen for de 4 rækker er nu offentliggjort på hjemmesiden, hvoraf også fremgår de værtsklubber, der skal stille bane til rådighed i slutspilsrunden.

I slutspilsrunden er starttidspunktet for samtlige kampe frem til semifinalerne sat til mandage kl.16.30. På grund af tidspunktet for solnedgangen i perioden, hvor semifinalerne afvikles, er disse fastsat til søndage kl.15.00.


Der tages forbehold for, at der kan forekomme enkelte ændringer efter de indledende runder.
 
Pbv
Jill Hanghøj
Formand
Regionsgolf Vest ABCD
1. februar  2015
___________________________________________________________________________
Velkommen til turneringen 2015.

 
Kære Regionsgolfere
 
Spilleplanen for 2015 er nu på hjemmesiden, således at klubberne har mulighed for at reservere baner, og spillerne har mulighed for, at få et overblik over spilledatoerne.
 
Turneringen afvikles på følgende datoer () er reservedato:
 
Indledende runder: Mandagene (27/4), 4/5, 11/5, 18/5, 1/6, 8/6, 15/6
Slutspils runder: Mandagene 10/8, 17/8, 24/8 og søndag den 30/8
Regionsfinaler: Søndag, den 13/9 i Odense Golfklub
Landsfinaler: Søndag, den 20/9 i Horsens Golfklub

Se alle detaljer ved at klikke ind på, menupunktet ”Pulje & aktuel stilling”.

Fra 2. marts til 1. april kan spilledato og/eller spilletidspunkt ændres om nødvendigt. I disse tilfælde skal de implicerede klubbers holdkaptajner  være enige om ændringen. Aftalen skal ske via mail med kopi til matchleder Steen Ogstrup (sco@vd.dk). Såfremt der ikke kan opnås enighed de 2 holdkaptajner imellem, er det den af turneringsledelsens fastsatte dato/klokkeslæt, der er gældende.

Som noget nyt i år er det klubkoordinatoren fra hjemmeklubben, der har ansvaret for, at der seneste den 1. april, er indtastet evt. ændringer i kampdato/tid på hjemmesiden.


Den 1. april er kampprogrammet officielt, og eventuelle ændringer i spilleplanen kan kun forekomme såfremt begge involverede hold kan blive enige om en eventuel flytning. Et evt. nyt spilletidspunkt meddeles til webmaster Jill Hanghøj, således at hjemmesiden kan blive opdateret.
 
 Pbv
Jill Hanghøj
Formand
Regionsgolf Vest ABCD
13.  januar 2015


Kære golfere                                                                                             

Regionsgolf Vest ABCD ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår,
og vi vil gerne sige tak til alle, der i årets løb har bidraget på forskellig vis til holdturneringen.

Vi kan igen i år glæde sig over en fin tilslutning til turneringen, hvor der er sat ny rekord med 103 tilmeldte klubber. Bestyrelsen ser frem til en ny og spændende sæson, og en særlig velkomst til Odense Eventyr, der er med for første gang, og et glædeligt gensyn til Kellers Park og Odder.
 
Når spilleplanen er på hjemmesiden medio januar, kan klubberne reservere baner, og klubkoordinatorerne vil få tilsendt en mail om, at deres adgangskode er blevet aktiveret, så der er adgang til ”Administration” på hjemmesiden.

 Sponsorsituationen for Regionsgolf Danmark er stadig uafklaret, idet vi endnu ikke har en hovedsponsor for 2015. Sponsorudvalget, der består af repræsentanter fra de 3 foreninger i Regionsgolf Danmark, er i fuld gang med at finde en eller flere sponsorer.
 
Der arbejdes p.t. på et nyt design af hjemmesidens forside  for at skabe mere aktivitet, og gøre den mere attraktiv for eventuelle sponsorer. Nærmere herom i det nye år, men allerede nu kan læserne se løbende nyheder fra Golf Dk.
 
På gensyn i 2015 og de bedste hilsener fra bestyrelsen i Regionsgolf Vest ABCD
 
Pbv venlig hilsen
Jill Hanghøj
Formand
17.december 2014


SÆSON 2015
 
Den 21. oktober åbner vi for tilmelding til sæson 2015. Tilmeldingsblanketten findes under menuen ”Turneringen”.
 
Tilmeldingsblanketten kan kun udfyldes elektronisk. Tilmeldings- og betalingsfristen er 1. december 2014.
 
På tilmeldingsblanketten skal klubberne registrere klubkoordinatoren, der i samspil med klubbernes holdkaptajner for de enkelte hold, får overdraget klubbens ansvar i forhold til Regionsgolf Vest ABCD turneringen med hensyn til matchernes afvikling og resultatindberetning.
 
Turneringsbetingelserne for 2015 findes også på hjemmesiden. Ændringerne i forhold til sidste sæson er fremhævet med gul, og de væsentligste ændringer er:
 
Rækkeinddeling
Dame- og herrerække defineres ved ens EGA-handicap.
A-rækken min 4,5
B-rækken min. 11,5
C-rækken min. 18,5
D-rækken min. 26,5
 
Spilletidspunkt indledende runder
  • At fra 2. marts til 1. april kan spilledato og/eller spilletidspunkt ændres om nødvendigt. De implicerede klubbers holdkaptajner skal være enige om ændringen. Aftalen skal ske via mail med kopi til turneringskomiteen. Hjemmeklubbens klubkoordinator skal have tastet den nye kampdato og tid ind på hjemmesiden senest den 1. april.
  • Såfremt der ikke kan opnås enighed de 2 holdkaptajner imellem, er det den af turneringsledelsens fastsatte dato/klokkeslæt, der er gældende.
  • Den 1. april er kampprogrammet officielt, og eventuelle yderligere ændringer i spilleplanen kan kun forekomme, såfremt begge involverede hold kan blive enige i en eventuel flytning.
 
Slutspillet
  • I slutspillet har spillere, der har deltaget i sin klubs sidste programsatte kamp i indledende runde med korrekt EGA handicap, lov til at spille i slutspillet, også selv om handicappet nu er uden for handicapgrænsen.
  • Spillere, der har spillet med på holdet i løbet af slutspilsrunden, og går ned i handicap under slutspilsrunden har lov til fortsat at spille med på holdet.
  • Spillere skal medbringe deres handicaphistorik, som skal forevises modpartens holdkaptajn, inden kampkortet udfærdiges
 
Kampprogrammet forventes at være på hjemmesiden ultimo januar 2015 og indtil da, vil ændringerne i turneringsbetingelserne være markeret med gul. Der sendes en mail til alle klubkoordinatorer, når kampprogrammet offentliggøres og til den tid, vil alle koordinatorerne have adgang til menuen ”Administration” på hjemmesiden.
 
Det forventes, at matcherne afvikles på følgende datoer () er reservedato:
Indledende runder: Mandagene (27/4), 4/5, 11/5, 18/5, 1/6, 8/6, 15/6
Slutspils runder: Mandagene 10/8, 17/8, 24/8, 31/8
Regionsfinaler: Søndag, den 13/9 i Odense Golfklub
Landsfinaler: Søndag, den 20/9 i Horsens Golfklub
 
Under menuen ”Administration” kan forskellige dokumenter downloades: Holdtilmeldingsblanketter til brug på klubbernes opslagstavler, brugermanualer til både klubkoordinator og holdkaptajner, hardcard samt kampkort.
 
Klubberne opfordres til at etablere et link fra klubbens hjemmeside til www.regionsgolf-danmark.dk, således at alle interesserede kan følge med i turneringens udvikling.
 
På bestyrelsens vegne
Regionsgolf Vest ABCD
Jill Hanghøj
Formand 
21. oktober 2014
 
 
 
 

 


  

 

Regionsgolf Danmark Største turnering

© Regionsgolf-danmark.dk.