header_top

Arkiv 2015 - Årsmøde 2015 - Vest ABCD

Udskriv


2015 ÅRSMØDERNE I REGIONSGOLF VEST ABCD og VEST S/V

LØRDAG 10. OKTOBER 2015, I  BREINHOLTGAARD GOLFKLUB


Deltagere: Formænd og klubkoordinatorer fra vest
 
Dagens program
 
Kl. 08.00 Indskrivning og morgenkaffe
Kl. 08.45 Velkomst og præsentation af Breinholtgaard Golf  Center
Kl. 09.00 - 10.30 Årsmøde Regionsgolf Vest ABCD
Kl. 10.30 - 12.00 Årsmøde Regionsgolf Vest Senior/Veteran
Kl. 12.00 - 13.00 Frokost inkl. 1 øl/vand
Kl. 13.00 18 hullers Stableford og efterfølgende præmieoverrækkelse,
hvor der serveres sandwich - 1 øl/vand
 
Kl. 09.00 - 10.30: ÅRSMØDE 2015 REGIONSGOLF VEST ABCD
 
Bestyrelsen: Jill Hanghøj, Steen Ogstrup, Birte Hvid, Bent Kyndesgaard og
Bjarne G. Jensen

 
Dagsorden
 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning
 3. Turneringsberetning
 4. Fastlæggelse af klub til årsmøde 2 år frem (2017) og fastlæggelse af bane til regionsfinalen 2 år frem (2017)
 5. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
 6. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
 7. Forelæggelse af ændringer til turneringsbetingelser foretaget siden sidste årsmøde
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. på valg er Birte Hvid, Rold Skov, Bent Kyndesgaard, Stensballegaaard og Bjarne G. Jensen, Holstebro. Birte og Bjarne modtager genvalg.
  Valg af suppleant
  Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Forslag til vedtægter
 10. Indkomne forslag
 11. Eventuelt
Forslag til behandling på Regionsgolf Vest ABCD årsmødet sendes senest den 1. september til bestyrelsesformand Jill Hanghøj på emailadressen: jill@hanghoej.net.

Med venlig hilsen
Regionsgolf Vest ABCD
Jill Hanghøj
 

 
Der er fælles tilmelding til årsmøderne i vest, og i 2015 er det Regionsgolf Vest ABCD, der administrerer tilmeldingerne. Tilmelding indsendes via nedenstående formular, og ønsker man at deltage i 18 hullers golf, som Breinholtgaard Golf Center har velvilligt stillet banen til rådighed for, bedes DGUnr. noteret på formularen.

Deltagergebyr for frokost, årsmøderne og golf er kr. 300 pr. person. Betaling bedes overført til konto:
1551 - 3426713705 mærket "Årsmøderne og Klubnavn".

Tilmeldings-/betalingsfrist 20. september 2015.
 
 

Tilmelding til årsmødet - max. 2 personer pr. klub


Klub:
Email til kvittering:
Navn deltager 1: DGUnr: Hcp:
Repræsenterer : 
Navn deltager 2: DGUnr: Hcp:
Repræsenterer : Hvis man har problemer med at indsende formularen kan denne mailadresse benyttes: jill@hanghoej.net ( klik på mailadressen) 

 

Regionsgolf Danmark Største turnering

© Regionsgolf-danmark.dk.